En annorlunda barndom av Iris Johansson

Nummer: 358
Titel: En annorlunda barndom
Författare: Iris Johansson
Förlag: Forum
Utgivningsår: 2007
ISBN 10: 91-37-13038-2
ISBN 13: 978-91-37-13038-5
Betyg: 4 av 5


Om boken:

Iris växer upp i en gammaldags storfamilj som bedriver jordbruk i Västergötland. Tidigt står det klart att Iris inte utvecklas på samma sätt som andra barn. Hon lever helst i en egen inre värld och har samma beteende som man idag förknippar med autism.
Det blir pappan som kommer att stå Iris närmast. Han vägrar att låta henne behandlas som en utvecklingsstörd och han för en outtröttlig kamp för att locka henne att kommunicera med omgivningen.
Men först när Iris är tolv år gammal börjar hon själv att vilja överge sin autistiska värld. Hon studerar närgånget andra människors beteendemönster, tittar på sitt ansikte i spegeln och härmar olika känslouttryck. Samtidigt besitter hon en ovanlig förmåga att avläsa människors sinnestillstånd och förstår intuitivt vad människor på ett omedvetet plan kommunicerar, en förmåga som ofta ställer till problem för henne, men som också leder henne in på hennes nuvarande yrkesområde. Idag är hennes kalender fulltecknad två år i förväg med både svenska och internationella uppdrag.

Min åsikt:
Det här är en kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. Den ger en detaljerad bild och förklarar väldigt bra om hur det är att leva i två världar. Intressant.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Lämna ett svar