Skymningsbarn av Torey Hayden

Nummer: 51
Titel: Skymningsbarn
Författare: Torey Hayden
Förlag: Natur och kultur
Utgivningsår: 2005
ISBN: 91-27-10812-0
Betyg: 5 av 5


Om boken:

I Skymningsbarn skildrar Torey Hayden sitt terapeutiska arbete med patienterna Cassandra, 9 år, Drake, 4 år, och Gerda, en äldre kvinna. Att nå fram till dem visar sig bli en av de största utmaningar Hayden har ställts inför och till slut tvingas hon att ifrågasätta sina egna arbetsmetoder.

Cassandra är en svåråtkomlig och ibland starkt utagerande flicka som lider av dissociativ störning eller multipel personlighet. Hon har blivit utsatt för sexuella övergrepp och Hayden skildrar de olika stegen i den mödosamma terapeutiska processen på ett nästan plågsamt levande sätt. Drake är en begåvad och änglalik pojke som inte säger ett ord och Hayden och de andra i teamet tar för givet att han lider av selektiv mutism. De försöker med alla medel få honom att tala, men till sist måste Hayden omvärdera sitt val av behandlingsväg. Samma utmaning blir mötet med Gerda som inte talar efter en stroke. Gerdas skador gör det svårt att nå någon form av kontakt. Den som öppnar vägen är – Drake.

Min åsikt:
Torey skriver lika bra som vanligt i denna bok och de det handlar om denna gång har alla gemensamt att de inte pratar.

Mycket bra!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Lämna ett svar