Ulrikas sista strid av Anna Lytsy & Ulrika Olson

Ulrikas sista stridNummer: 574
Titel:
Ulrikas sista strid
Författare: Anna Lytsy & Ulrika Olson
Förlag: Frank
Utgivningsår: 2008
ISBN: 978-91-85865-02-4
Betyg: 3 av 5


Om boken:

Från att hon var en liten flicka till tidiga tonår utsattes Ulrika Olson för sexuella övergrepp av sin pappa. Sedan Ulrika polisanmält honom dömdes han till fängelse. Efter det sista övergreppet förträngde Ulrika allt som hänt under många år, men levde självdestruktivt och missbrukade droger, alkohol, mat och pengar. Men framför allt sex.
Den tusende gången, som utkom 2003, är den starka och självutlämnande berättelsen om de övergrepp Ulrika utsattes för och de följder de fick. Hur ett offer kan bli sin egen förövare tills hon lyckas bryta den onda cirkeln. Boken fick ett enormt gensvar från kvinnor runt om i landet som utsatts för incest eller hamnat i sexmissbruk av andra orsaker.
Ulrikas sista strid är den fortsatta historien om Ulrikas hårda men lyckosamma kamp för att skapa sig ett gott liv, trots de livslånga fysiska och psykiska skador som incest kan ge. I boken berättar Ulrika om hur hon möter Lukas, sin stora kärlek, och om alla de nästan övermäktiga svårigheter de tar sig igenom tillsammans på vägen mot ett fungerande liv.
I Ulrikas sista strid blir Ulrika gravid för tredje gången. Under havandeskapet återupplever hon, på grund av kroppsliga förändringar och de minnen de väcker, barndomens övergrepp. Hon genomlider en åtta månader lång helvetesresa där hon till slut står på vansinnets rand.

Min åsikt:
Jag minns så väl när jag läste Den tusende gången, men den här fortsättningen satte inte lika djupa spår i mig. Dock tror jag att den kan hjälpa många som varit i samma eller liknande situationer.