Ägget av Linda Lindenau

Nummer: 130
Titel: Ägget
Författare: Linda Lindenau
Förlag: Égalité
Utgivningsår: 2001
ISBN: 91-973364-3-2
Betyg: 3 av 5


Om boken:

Linda Lindenau om sin egen bok:
”Denna bok ville jag skriva för att jag sett att samhällets förmåga att ge hjälp åt dem som farit illa inte räcker till. I mitt arbete har jag mött alldeles för många kvinnor och män som inte tycker sig ha fått den hjälp de behöver. Eftersom jag har levt i båda världar, det vill säga först varit hjälpsökande i många år och därefter arbetat tillsammans med behandlare har jag sett en del av hur stor klyftan ofta är mellan behandlarens och den hjälpsökandes verklighet.

Jag vill berätta om mina iakttagelser och erfarenheter på vägen mot läkning. Jag vill argumentera för de utsatta människornas rätt till samhällelig värdighet, till hjälp på sina egna villkor och till delaktighet i sin egen behandling.

Kanske på grund av den behandling som erbjuds är så bristfällig får man sällan anledning att tala om vilka frågor en människa ställs inför som har fått sina behov tillgodosedda, som har fått ett nytt innehåll och vill lämna det gamla bakom sig. Då rör sig frågorna inte bara inom det psykiatriska fältet. När läkningen är avslutad behöver man hitta en ny identitet, en ny jämlik plats i förhållande till världen. Man behöver inordna traumat och skadorna i en livsberättelse av både ont och gott. Man behöver ge de människor som påverkat en mest i livet en roll i historien som känns trovärdig. Då handlar frågorna om livsåskådning och om människovärde, om skuld och om försoning.
Kan jag bidra till mer hopp eller öka förståelse, så blir jag mycket glad.”

Min åsikt:
En självbiografisk bok om läkningen efter traumatiska upplevelser. Linda behövde sammanlagt 15 år i terapi och hypnos för att ta sig fri från barndomens sexuella övergrepp.
Första delen av boken består av Lindas uppväxt oxh bearbetning. Andra delen består av en jämförelse mellan sin egen histroia och andras.
Boken tar även upp existensiella frågor. Intressant att följa hennes väg till läkning.

Skärvor av mig av Maria Theresia Lynch

Nummer: 129
Titel: Skärvor av mig
Författare: Maria Theresia Lynch
Förlag: Schultz
Utgivningsår: 2000
ISBN: 91-87370-24-7
Betyg: 4 av 5
Om boken:
Den unga Celine från en av Stockholms förorter blir ”upptäckt” och börjar arbeta som modell. Samtidigt möter hon sin första allvarliga förälskelse. På sina trevande steg ut i vuxenlivet befinner hon sig plötsligt i två oförenliga verkligheter. Den oskuldsfulla lustfyllda, men samtidigt skrämmande kroppsliga berusningen och den beräknande, råa och grymma skenvärld som öppnar sig för den unga modellflickan. Hon kämpar hårt för att behålla sin identitet, sitt jag, för att inte tappa fotfästet.

Min åsikt:
Celine blir som ung upptäckt och börjar jobba som modell. Samtidigt möter hon kärleken och känslorna inom henne.
Hon kämpar för att behålla sin identitet, sitt jag, mitt i allt kaos.

Poetiskt skriven.

Se upp! Här kommer Gud och hon är en katt av Unni Lindell & Nina Reistad

Nummer: 128
Titel: Se upp! Här kommer Gud och hon är en katt
Författare: Unni Lindell & Nina Reistad
Förlag: B Wahlströms
Utgivningsår: 2003/2004
ISBN: 91-32-33092-8
Betyg: 3 av 5


Om boken:

Katten, denna smått gudomliga varelse, tillägnas här all den beundran och hyllning den så väl förtjänar. I ord och bild tar författaren Unni Lindell och fotografen Nina Reistad oss med på spännande kattmöten. Via ömsinta dikter och fyndig prosa förmedlar de katters olika egenskaper, tankar och liv.

Min åsikt:
En bok för alla kattälskare med små texter och bilder om kattens olika egenskaper, tankar och liv..

Underbar!

Adams bok av Åsa Moberg & Adam Inczèdy-Gombos

Nummer: 127
Titel: Adams bok
Författare: Åsa Moberg & Adam Inczèdy-Gombos
Förlag: Natur och kultur
Utgivningsår: 1999/2000
ISBN: 91-27-08129-x
Betyg: 3 av 5


Om boken:

Det här handlar om en bok som aldrig blev skriven, om varför den aldrig blev skriven, om den barndom och allt annat som gjorde att Adam inte kunde skriva den.

Boken handlar om Åsa och Adam och deras liv under Adams maniska och depressiva tillstånd. Om deras kärlek, förtvivlan, ilska och ångest i sjukdomens många faser och kampen mot sjukvårdssystemet.

Den innehåller mycket som är skrämmande men också mycket, mycket kärlek, humor och medkänsla och ger en naken och uppriktig bild av det manodepressiva beteendet förhoppningsvis till hjälp för andra i samma situation.

Min åsikt:
Adams bok handlar om Åsa och Adams liv tillsammans, så Adam lider av maniska och depressiva tillstånd.

Boken innehåller samtal mellan Åsa och Adam, brev som Adam skriver till vänner och så vidare.

Även Åsa berättar om hur det är att älska en manodepressiv människa, om vården och bristen på hjälp i samhället.

Mycket intressant.

Till minnet av Mari av Mari & Mariann Uddberg

Nummer: 126
Titel: Till minnet av Mari
Författare: Mari & Mariann Uddberg
Förlag: Albert Bonniers
Utgivningsår: 1981/1989
ISBN: 91-0-047789-3
Betyg: 4 av 5


Om boken:

En bok Maris självmord, skriven med hennes dagboksanteckningar och brev till vänner, även samtal mellan mamman och Mari.
Sista halvan är en dagbok av Mariann om hennes tankar och känslor efter Maris död.

Min åsikt:
Mycket intressant och berörande att läsa.