Etik av Ann Heberlein

EtikNummer: 4359
Titel: Etik
Författare: Ann Heberlein
Förlag: Albert Bonniers
Utgivningsår: 2014
ISBN: 978-91-0-013571-3
Betyg: 3 av 5


Bokens första mening:
Människor gör inte alltid rätt.

Om boken:
Etikens huvudfrågor är tre: Det handlar om människan, om handlingarna och om det goda samhället. Vad är egentligen en god människa? Hur ska handlingar bedömas — är det avsikten eller konsekvensen som räknas? Och hur är ett gott samhälle beskaffat? Frågorna hänger naturligtvis ihop. Vi måste veta vem människan är — fri eller determinerad, ond eller god, ansvarig eller oansvarig — för att kunna besvara frågan om vad som är gott för henne, hur ett gott samhälle ska se ut och vilka handlingar som kan betraktas som rätt handlingar.

Min åsikt:
Intressant, lite svår.

Köp boken:
Boken finns bland annat på Bokus, Adlibris & Glansholms.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Lämna ett svar