Varför mördar man sin dotter? av Emre Güngör & Nima Dervish

Nummer: 818
Titel:
Varför mördar man sin dotter?
Författare: Emre Güngör & Nima Dervish
Förlag: Norstedts
Utgivningsår: 2009
ISBN: 978-91-1-301929-1
Betyg: 4 av 5


Om boken:
Morden på Fadime Dahindal, Pela Atroshi och Sara Abed Ali är väl kända i Sverige. Fallen diskuteras i media, böcker har skrivits om dem och om det hedersrelaterade våldet. Men frågan kvarstår: Varför mördar man sin dotter, syster eller kusin?

Hederskulturen bygger på kollektivism. Släkten eller klanen rår om varandra, men är också en stark kontrollinstans. Frihetsbegränsningen ter sig olika, men är ytterst påtaglig för både kvinnor och män. Därför blir utrymmet för individen minimal – oavsett kön.

Emre Güngör och Nima Dervish vill försöka förstå hur den man som mördar sin egen dotter, eller den bror som kontrollerar sin syster, är funtad. De utgår från erfarenheter som de fått i sina yrkesliv, men de har också träffat och intervjuat mördarna till Fadime, Pela och Sara. I arbetet för att få bukt med hedersproblemen menar författarna att männen måste inkluderas i samtalet. Hur upplever männen själva sin livssituation? Är deras överordnade ställning alltid positiv? Och vad kan man göra för att förändra dessa attityder?

Min åsikt:
Mycket intressant!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Lämna ett svar