Rädd att flyga av Erica Jong

Nummer: 994
Titel:
Rädd att flyga
Författare:
Erica Jong
Förlag: Nordfront
Utgivningsår: 1975/2010
ISBN: 978-91-1-302893-4
Betyg: 5 av 5


Om boken:
”Det satt hundrasjutton psykoanalytiker på Pan American-planet till Wien. Jag hade behandlats av minst sex av dem.”

Isadora Wing är rädd för att flyga. Den där känslan av att tappa fotfästet, att lämna den invanda tryggheten och ge sig hän åt ett nyckfullt öde. Så känner hon det också när hon sätter sig på planet till New York för att åka till en psykoanalytikerkongress i Wien. Och så börjar en svindlande erotisk luftcirkus över Europa, som långt senare slutar på ett äventyrligt hotell i Paris.

Min åsikt:
Stor, fängslande och laddad.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Lämna ett svar