Min Michael av Amos Oz

Nummer: 8363
Titel: Min Michael
Originalets titel: Michael sheli
Författare: Amos Oz
Översättare: Viveka Heyman
Förlag: Bonnier pocket
Utgivningsår: 1968/2017
ISBN: 978-91-7429-607-5
Betyg: 4 av 5

Bokens första mening:
Jag skriver det här eftersom människor jag en gång älskade nu är döda.

Om boken:
I sin genombrottsroman ”Min Michael” skildrar Amos Oz ett kargt Jerusalem som tynar bort under ett obarmhärtigt vitt ljus. Här träffar litteraturstudenten Hanna geologen Michael. De gifter sig, får barn och för ett stillsamt familjeliv i en våning med utsikt mot gården. Men den traditionella tillvaron plågar Hanna: Michael, barnet, staden – allt känns främmande, långt borta. Och när hon börjar hemsökas av två tystlåtna pojkar från det förflutna drar hon sig undan till en egen värld av undertryckta drömmar, medan äktenskapet och staden långsamt förfaller runt omkring henne.

Min åsikt:
Stark, vacker & gripande!

Köp boken:
Boken finns bland annat här Bokus, AdlibrisCdon.

Judas av Amos Oz

Nummer: 8230
Titel: Judas
Originalets titel: HaBesora al pi Jehuda Ish Kariot
Författare: Amos Oz
Översättare: Nicholas de Lange / Rose-Marie Nielsen
Förlag: Wahlström & Widstrand
Utgivningsår: 2014/2017
ISBN: 978-91-46-22672-7
Betyg: 3 av 5

Bokens första mening:
Här följer en berättelse från vinterdagarna i slutet av 1959 och börjar av 1960.

Om boken:
I det sena 1950-talets Jerusalem söker den unge bibelforskaren Shmuel nya vägar i livet efter att ha övergetts av sin flickvän och tappat lusten för studierna. Han tar anställning som assistent och samtalspartner hos Gershom Wald, en ärrad och sängliggande intellektuell som betalat ett högt pris för det han tror på. I huset finns även svärdottern Atalia, som mist sin man i självständighetskriget 1948. Atalia är lockande och avståndstagande på samma gång och Schmuel dras ohjälpligt till henne, trots att ett anställningsvillkor var att han inte skulle förälska sig. Parallellt med att hans besatthet tilltar fördjupas relationen mellan honom och Gershom och Shmuel ställs inför frågor som han måste finna svar på. Deras samtal får honom också att återuppta sina studier om förhållandet mellan Judas, förrädaren som kanske inte var en förrädare, och Jesus, som föll offer för sin egen övertygelse – och han finner i den historien ett starkt samband med vad som händer i det samtida Israel.

Min åsikt:
Gripande & fängslande!

Köp boken:
Boken finns bland annat här Bokus, AdlibrisCdon.

Vänner emellan av Amos Oz

Vänner emellanNummer: 3400
Titel: Vänner emellan
Originalets titel: Be’in Khaverim
Författare: Amos Oz
Översättare: Sondra Silverston & Rose-Marie Nielsen
Förlag: Wahlström & Widstrand
Utgivningsår: 2012/2013
ISBN: 978-91-46-22397-9
Betyg: 4 av 5

 

Bokens första mening:
På vår kibbutz, Kibbutz Yekhat, bodde en man som hette Zvi Provizor, en kortväxt femtiofemårig ungkarl som hade för vana att blinka.

Om boken:
I Vänner emellan öser Amos Oz ur sina egna erfarenheter om livet på en kibbutz i slutet av 1950-talet. Här möts människor från olika skeden i livet. Det är åtta historier om människor som alla bär på sitt eget öde. Historier om kärlek, längtan och sorg. Och historierna handlar om ensamhet, på det enda stället man inte ska kunna känna sig ensam – kibbutzen.
Här finns Zvi Provizor, en pessimistisk och butter trädgårdsmästare; Henya Kalish, vars rika broder vill betala för hennes son Yotams studier i Italien, medan Yotam själv bara tänker på hur han ska våga lämna kibbutzen och ge sig ut i världen; och historien om Martin Vandenberg, skomakare och överlevare från Förintelsen, som vigt sitt liv åt världsspråket esperanto.
De åtta berättelserna bildar tillsammans ett pärlband av historier som inte bara handlar om enskilda människoöden, utan det blir också en bok om en tid, en plats och en idé om hur vi i humanismens namn skulle jobba och leva tillsammans, trots olika bakgrunder, olika politiska uppfattningar och olika synsätt på livet.

Min åsikt:
Mycket bra, lättläst & intressant.

Köp boken:
Boken finns bland annat på Bokus & Adlibris.

Lantliga scener av Amos Oz

Nummer: 1824
Titel:
Lantliga scener
Författare: Amos Oz
Förlag: Wahlström & Widstrand
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-46-22052-7
Betyg:
4 av 5

 

Om boken:
Lantliga scener består av åtta noveller som tillsammans utgör en roman. Spelplan är den vackra israeliska byn Tel Ilan, och varje berättelse utgår från någon av invånarna. Det kan vara en yngling som har svårt att tygla sina känslor för byns bibliotekarie, en argsint och förvirrad gammal politiker och hans uppoffrande dotter, en mäklare som visas omkring i ett stort hus och till sist blir inlåst i källaren men hela tiden intalar sig att allt är i sin ordning. Alla söker de efter något utan att veta vad det är de saknar. Alla bär de på en fråga som de, liksom läsaren, bara kan gissa sig till svaret på.
Tillsammans växer berättelserna till en av vemod infärgad gobeläng om en by stadd i förändring, om människor som vandrar ut och in i varandras liv.

Min åsikt:
Intressant och mycket bra!

Köp boken:
Boken finns bland annat på Bokus & Adlibris.